Поморийска пресконференция – 13/11/2020

 

НАЧАЛНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ СВО05.2.12.085

„СЪВМЕСТНАТА ЦЕННОСТ ЧЕРНО МОРЕ – ДА ПОМОГНЕМ НА СВЕТА ДА ДИША“

НЧ «Светлина», гр. Поморие, 13.11.2020 г.

ПРОГРАМА

10.00 — 10.30 – Регистрация на участниците. кафе за добре дошли.

10.45 — 11.30 — Представяне на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020 CCI NO 2014ТС1615CB005.
10.30 10.45 — Откриване на прес-конференцията, приветствие от ръководителя на организацията и представителите на партньорите.

11.30 1 1.45 — Представяне на досегашния опит на партньорите в трансграничната програма.

1 1.45 — 12.30 — Представяне на проект „Съвместната ценност Черно море — да помогнем на света да диша” — цели, основни дейности, очаквани резултати.

12.30 — 13.30 — План-график на проекта, планиране на дейностите, начини за мотивиране на целевите групи.

13.30 — 14.00 — Въпроси и отговори.

14.00 — 15.00 — Работен обяд. Закриване на събитието.

 

 

Д8 Краен ПCФ Пм (английски и български)